Digitrender i skolen: Hva betyr det for innredningen?

Av:

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen er Market & Communication Manager for Kinnarps AS – og har ansvaret for all marketing, PR og online kommunikasjon. Hun har lang erfaring både fra byrå, som selvstendig og store internasjonale merkevarer.

Alt som kan digitaliseres, kommer til å bli digitalisert. Og det gjelder skolen like mye som samfunnet for øvrig. Hvordan vil digitaliseringen påvirke læringsmiljøene? Hvilke trender vokser frem? Og hvilke konsekvenser får det for innredningen? Det er det vi skal snakke om her.

Verden endrer seg. Skolen likeså. Læringsmiljøene og undervisningsmetodene blir stadig mer digitalisert, og innredningen må tilpasses deretter. Her gir jeg deg råd til hva du bør tenke på når du innreder fremtidens skoler og læringsmiljøer. 

Den digitale skolen

La oss spole litt frem i tid, si til midten av 2020-tallet. Digitaliseringen har for alvor fått fotfeste. Virtuelle og forsterkede virkeligheter preger læringsmiljøene. Undervisningen skjer via digitale apper. Digitale skjermvegger, holografiske studioer og andre systemer forbedrer undervisningen. VR-apparatene er så smidige og billige at de brukes på alle mulige måter. 1900-tallets læringsmiljøer er forlatt.

Selv om dette er en framtidsvisjon, er vi allerede godt i gang med å bevege oss vekk fra de tradisjonelle undervisningsmetodene og læringsmiljøene. Nettbrett og datamaskiner blir en stadig viktigere del av læringsmiljøet, og antallet internettbaserte undervisningsprogrammer med videoforelesning og digitaliserte prøver har eksplodert de siste årene. Den nye barneskolen Fernanda Nissen i Nydalen i Oslo, for eksempel, har satt digitaliseringen i forsetet, og norsk læringsteknologi, eller EdTech, befinner seg i verdensklasse.

Alt dette er naturligvis veldig fint. Skolen er jo tross alt en av de viktigste arbeidsplassene vi har i løpet av livet vårt. Men hvordan påvirker digitaliseringen innredningen? 

Les også: Fremtidens kontor: Menneske, rom og teknologi 

DigiLearn og DigiTeach: Digitalisert læring og undervisning

Allerede i dag har digitaliseringen av skolen gitt muligheten for interaktivitet mellom sender og mottaker. Fremover vil vi se nye verktøy som individualiserer læringen og øker muligheten for fjernundervisning fra praktisk talt alle mulige steder. Skjermer, med videoundervisning av forelesninger, vil entre klasserommene, og klasserommene selv blir virtuelle, uavhengig av bestemte fysiske lokaler.

Disse trendene vil stille flere krav til det fysiske læremiljøet. Her er noen av de viktigste: 

  • Felles arbeidsflater: Fremtidens læremiljøer må ta hensyn til behovet for felles arbeidsflater, helst digitale, som befrir oss fra arbeidet med å dokumentere i en separat prosess. Samtidig er det behov for arealer og innredning som kan beskytte oss mot uønsket digital input, for eksempel andre gruppers arbeid ved en elektronisk smarttavle.
  • Store krav til innredningens fleksibilitet: Studiemiljøer må kunne håndtere mange ulike arbeidsmåter. Prosjekt- og gruppearbeid, egenarbeid og lærerstyrte diskusjoner. Ikke minst brukes også flere skoler som aktivitetshus til andre tider av døgnet. Det betyr at deler av innredningen må være mobil og at møbler skal fungere som støtte for ulike apparater samtidig som de er ergonomiske
  • Kreative ministudioer: Muligheten til å delta i undervisning kostnadsfritt på tjenester som YouTube er en revolusjon i seg selv. Det samme er muligheten til å filme i høy kvalitet uten dyrt utstyr og spesielle tekniske ferdigheter. Og video vil bli mer og mer fremtredende i undervisningsmiljøene. Fremtidens læremiljøer må derfor være utrustet for å skape og benytte video – ikke minst når det gjelder akustikk.
  • Økt tilgjengelighet: I et digitalisert læremiljø blir bord og skolepulter, slik vi kjenner dem i dag, mindre relevante. Og stoler kan erstattes av konstruksjoner som gir større tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelser. Et godt fargevalg og andre designhensyn vil bidra til å skape et klasserom som fungerer for alle.

Sensorteknologi gir nye innredningsmuligheter

I en tid der sensorer bygges inn i det meste av tenkelige gjenstander, det såkalte Internet of Things, blir det rom for nye innredningsmuligheter. Sensorer kan skape muligheten for et selvorganiserende læremiljø, og møbler til skole utstyrt med sensorer kan stille seg på riktig plass i rommet etter at den siste aktiviteten er ferdig. Det er heller ikke utenkelig at internett kan brukes til å møblere rommet, at rommet selv husker den siste møbleringen du som bruker bestilte, eller at møblene «kjenner igjen» brukerne og stiller seg riktig inn.

Les også: Moderne kontor: Slik kan arkitekturen spille på lag med teknologien

Digitaliseringen av skolen skaper utvilsomt en rekke spennende muligheter for innredning og møblering. Og ikke minst for elevene selv. Digitale læreplattformer er langt på vei et steg i riktig retning for å tilpasse undervisningen etter individet. Men man kan jo selvsagt stille seg selv spørsmålet om digitalisering av læringsmiljøene ikke skaper større distraksjoner for elevene. Det har flere gjort. Enkelte oppfordrer alle skoler til å vurdere om fordelene er større enn distraksjonene. Vi mener det. Likevel må læremiljøet forhindre distraksjon, samtidig som det gir plass for kraften i det digitale. Lar du innredningen spille på lag med teknologien, sørger du for det.  

Ønsker du å lære mer om hvordan digitaliseringen, og andre trender, vil påvirke fremtidens skole- og læringsmiljø? Eller kanskje du bare vil se litt nærmere på hvordan digitalisering gir nye muligheter i innredningen? Da kan du lese mer i vår Trendrapport her: