Bærekraftig: Bra materialer inn gir gode materialer ut

Av:

Stein Erik Einstad

Stein Erik Einstad

Stein Erik Einstad er salgsdirektør for Kinnarps AS, og har gjennom flere år i bransjen fått god erfaring med forhandlere, anbud, avtaler og produkt.

Ønsker du og organisasjonen din å bidra til å skape mer bærekraftige løsninger? Da er dere en del av en viktig internasjonal trend, og gir verdi tilbake til samfunnet, skogene og atmosfæren.

Bærekraft er for alvor satt på det internasjonale kartet. FN har utarbeidet 17 nye globale mål for bærekraftig utvikling i deres «Sustainable Development Goals». Fra og med 2016 skal disse målene bygge videre på tusenårsmålet og være verdens felles mål mot år 2030. Målene er definert og vedtatt for alle land, alle interessenter, foretak og organisasjoner. Du kan lese mer om dette på www.un.org.

Denne større internasjonale trenden kan oversettes ned til ulike bransjer og virksomheter verden over. For produsenter og innkjøpere av møbler gir denne trenden utslag i å ta ansvar for hele verdikjeden, fra start til slutt. Kunnskap er viktig, og innsikt i hvilke råvarer som brukes, relasjoner rundt design og ikke minst om produsenter av ulike produkter, er helt nødvendig.

Produsenter: Tilby innsikt i verdikjeden din!

Fremtidens beslutningstakere kommer ikke til å nøye seg med klassifisering av materialer, og det holder ikke lenger med et miljømerke. Som møbelprodusent må du vise hvordan du kom dit. Det kommer ikke til å være nok at man krysser av en rute på en sjekkliste og lar saken ligge. Du må vise at du har kontroll på situasjonen. «Trenden er tydelig over hele verden – mennesker vil se hvilken forskjell de faktisk utgjør», som Sustainability Manager Johanna Ljunggren har uttalt.

Innkjøpere: Ta sosialt ansvar!

Som innkjøper har du et ansvar for å velge de møbelprodusentene som kan dokumentere at de tenker på fremtiden og ressursene vi har til rådighet. Størstedelen av klimapåvirkningen til et møbel sitter i materialet, så det er verdt å undersøke hvor lang levetid møblene har, og hvilke muligheter som finnes for gjenbruk og fullstendig materialgjenvinning. Fordelen er at når du velger kvalitetsløsninger preget av et høyt fokus på viktige områder innen bærekraftsarbeidet, som håndverk, samarbeid og ergonomi, vil du få sunnere, gladere og mer produktive medarbeidere. For gode kontormøbler og kontorløsninger skaper et godt arbeidsmiljø, og et godt arbeidsmiljø påvirker bunnlinjen din. Det betyr også en mer vellykket og mer bærekraftig virksomhet.

Vil du lese mer om bærekraft og hvordan det påvirker fremtidens møbelproduksjon, kan du leste vår nye bærekraftrapport her: