Arbeidsplassbiologi: Trend 2

Av:

Kinnarps

Kinnarps

Den bevisste arbeidsplassen er her! I fremtiden er det de individuelle kravene og behovene til hver enkelt medarbeider som står i sentrum. Dette er en av de virkelig store tendensene vi kan lese om i Kinnarps' anerkjente Trendrapport 2015.

Da Kinnarps lanserte det hev- og senkbare arbeidsbordet Decade for 25 år siden, var det intet mindre enn en interiørrevolusjon. Frem til da hadde alle arbeidsplasser sett omtrent like ut. Folk trengte seg sammen i små bokser hele dagen, og tok knapt et skritt utenfor…

Heldigvis har alt dette endret seg. I dag er vi på en helt annen måte bevisste på at alle mennesker har ulike behov, forutsetninger og forventninger – den middelaldrende mannen er ikke lenger normen. Samtidig pågår en teknologisk utvikling i en rasende fart, som har snudd opp-ned på jobbsituasjonen for de aller fleste.Hvordan møter man denne utviklingen? Foretakene kommer til å satse på personlig innredning som oppmuntrer til bevegelse og kreativitet, men hele tiden på medarbeidernes premisser. Noen liker liv og røre og sterke farger, en annen vil trekke seg unna i et enkelt og luftig rom uten forstyrrende lyder. Det gjelder å ta hensyn til begge ønskene.

– Jo flere valgmuligheter vi gir til mennesker, jo lettere kommer det til å bli å prestere, sier Louis Lhoest hos Veldhoen + Company. Holdbare miljøer gir holdbare mennesker, så enkelt er det! Undersøkelser viser entydig at triste kontorer som ikke fungerer er direkte helsefarlige, og fører til høyere sykefravær. Miljøet har den største effekten på hjernene våre.På den bevisste arbeidsplassen der mennesket står i fokus, forstår man at myke verdier er avgjørende for vårt velbefinnende, at design og psykologi henger sammen. Derfor gjelder det å være oppmerksom på medarbeidernes signaler, hvordan de har det og om de trives. Et universelt problem er at stadig flere rammes av teknologitretthet, der de alltid føler seg jaget og ikke kan slappe av.

Dette har for eksempel ført til at Google har besluttet å innføre teknologifrie møter, uten både bærbare datamaskiner og mobiler. Vi må rett og slett bli flinkere til å skape menneskelige miljøer for både kropp og sjel. Derfor er det ikke feil at arbeidsplasser etterligner miljøer som vi har lett for å trives i, for eksempel kafeer og lounger. Da styrkes også samholdet og identitetsfølelsen i gruppen. Eller som det så presist er formulert i rapporten: ”Ville du hatt dette hjemme?”