Alt du må vite før du kjøper ergonomisk kontorpult

Av:

Bo Sørensen

Bo Sørensen

Bo Sørensen jobber i dag med store prosjekt innenfor arbeidsmiljø. Han er også utdannet ergonom, og har god innsikt i hva som skal til for at du får en bedre dag på jobb. Bo jobber med innovativt design med fokus på ergonomi.

Å sette individet i sentrum for all utvikling og produksjon, er det viktigste en leverandør av kontormøbler gjør innenfor ergonomi. Møblene må kunne tilpasses forskjellige mennesker og ulike arbeidsoppgaver. Riktig møblering skaper mer bevegelse og er starten på et mer helserikt liv.

Les mer: Alt om ergonomi på kontoret og arbeidsplassen

Vi sitter altfor mye stille for vårt eget beste. Med et stå-/sitt-bord, får du en god start på mer bevegelse og bedre helse – så lenge du utnytter bordets egenskaper og veksler mellom å stå og å sitte. Det er derfor viktig å se etter et bord som enkelt kan justeres mellom ulike høyder. Men dette er ikke alt. 

For å velge riktig stå-/sitt-bord, og heve den individuelle tilpasningen i kontorlokalene dine til et nytt nivå, har vi en rekke tips du bør ta med før du kjøper en ergonomisk kontorpult.

Se produktene: Ergonomiske kontorstoler for optimal sittestilling på kontoret

Lydløs høydejustering

Høyden bør kunne justeres enkelt, trinn for trinn. Men, et bord som skaper mye lyd hver gang det justeres, kan være til irritasjon og forstyrrelse både for deg og kollegaene dine. Det fører som regel til at man ikke benytter fordelen bordet gir – nemlig fleksibiliteten – fordi det er forstyrrende. Bordets heve- og senkefunksjon skal hjelpe deg, ikke irritere deg.

Lyden fra motoren bør være dempet av fyllingsmaterialer. Det gir deg god ergonomi og en lyd som ikke forstyrrer. Det finnes flere ulike løsninger her, så spør leverandøren hvordan de demper lyden fra sitt-/stå-bordene sine. Hør gjerne også om løsningen deres er bærekraftig.

Og lydløs høydejustering bør ikke undervurders. «Lyd er en viktig del av god ergonomi. Alle opplever lyd ulikt, avhengig av hvem man er, om man er stresset, hvilken arbeidsoppgave man jobber med og dagsformen. Uansett – vi vet lyd påvirker arbeidsmiljøet i stor grad», sier ergonom Anders Lundahl.

Les også: Hvor avgjørende er lyder og støy for arbeidsmiljøet

Bevegelse og fleksibilitet

Det neste du bør tenke på er at du enkelt skal kunne tilpasse stå-/sitt-bordet til ulike arbeidsmiljøer og oppgaver. Dagens arbeidsliv krever bevegelse og fleksibilitet, og vi tilbringer mindre tid sittende ved skrivebordet vårt enn vi gjorde tidligere. I dag jobber vi mer på «tilfeldige» plasser, og da er det viktig at de ulike plassene er tilrettelagt slik at arbeidsoppgavene kan løses på best mulig måte. 

Se derfor etter et stå-/sitt-bord som kan skreddersys til ulike løsninger og ulike mennesker – uavhengig om man skal jobbe konsentrert alene, eller sammen med andre i et prosjekt. Et eksempel på dette kan være å velge fire mindre bord, som kan settes sammen til et møtebord, og skilles til fire separate arbeidsplasser.

Tenk også gjennom hvor lenge man skal kunne sitte ved bordet. Er det lengre møter som skal gjennomføres eller større arbeidsoppgaver som skal løses, eller står det i et arbeidsmiljø der man kan sette seg ned for spontane samtaler?

Les også: Skap godt arbeidsmiljø med ergonomiske kontormøbler 

Tilpass deg situasjonen

Med et godt sitt-/stå-bord, skal du kunne skape et arbeidsmiljø der alle får muligheten til å jobbe. Et helhetsmiljø som tilpasser seg arbeidsoppgaven og enkeltmennesket. Det er et fundamentalt krav til arbeidsplasser med god ergonomi.

I løpet av en arbeidsdag gjennomfører vi ulike arbeidsoppgaver. I ett øyeblikk er vi fokuserte, i et annet tar en rask prat, svarer på mail og prater i telefonen. Dagens teknologi gjør at vi gjør dette på ulike plasser. Den store utfordringen er å finne løsninger som tilpasser seg dette.

I dag har vi et krav både ovenfor oss selv og fra et helseperspektiv om å bevege oss mer. Vi har blitt mer bevisste på kropp, ergonomi og helse. Dette bør reflekteres i kontorlokalene og møbleringen din. Se etter innredning som hjelper deg å sette ergonomi og helse i sentrum, innredning som gjør jobben lettere for deg.