6 kjemiske stoffer du bør unngå i kontormøblene dine

Av:

Stein Erik Einstad

Stein Erik Einstad

Stein Erik Einstad er salgsdirektør for Kinnarps AS, og har gjennom flere år i bransjen fått god erfaring med forhandlere, anbud, avtaler og produkt.

Hver eneste dag kommer vi i kontakt med kjemikalier i ulike produkter. Enkelte av kjemikaliene er nyttige, andre har så farlige egenskaper at de ikke bør brukes. Her får du en liste over noen av de viktigste du bør styre unna i kontormøblene dine.

1. Bisfenol A

Bisfenol A er en viktig byggestein i plastbaserte produkter. Stoffet produseres ikke i Norge, men brukes blant annet som råstoff til plastmaterialer og maling, og finnes i importerte plastprodukter. Ifølge Folkehelseinstituttet er Bisfenol A et såkalt hormonhermende stoff. Det betyr at det kan ha samme effekt som hormoner i kroppen vår, og det mistenkes at stoffet kan ha helseskadelige effekter på blant annet nervesystemet, reproduksjon og adferd. Videre er det mulig at stoffet har effekt på overvekt og blodsukkerregulering.

2. Flammehemmere

«Kjemiske flammehemmerne er ren gift, og svært skadelige for både helse og miljø. Likevel er giftene akseptert i flere EU-land», forteller Egil Sundet, bransjesjef for designindustrien i Norsk Industri. Flammehemmere brukes på tekstiler og plast, og har til hensikt å gjøre produktene mindre brennbare. Likevel ser det ut til at de gjør mer skade enn nytte. Bare ved å oppholde seg i samme rom som møbler og tekstiler behandlet med flammehemmere risikerer man blant annet økt kreftfare, redusert fruktbarhet og utfordringer med motorikk.

3. Formaldehyd

Nyere møbler inneholder ofte formaldehyd. Stoffet kan finnes i limet i sponplater, tekstiler og skinn, og kan være kreftfremkallende. Konsentrasjonen av stoffet skal imidlertid være høy for at det kan forårsake kreft, men formaldehyd er allergifremkallende ved hudkontakt.

4. Ftalater

Flere av produktene vi kjøper og bruker i hverdagen inneholder skadelige ftalater, inkludert møbler. Dette stoffet brukes som mykgjører i plast og gummi, og forekommer også i maling og lim. En svensk rapport viser at det meste av eksponeringen for stoffet skjer innendørs gjennom støv og luft fordi kjemikaliene lekker fra en rekke ulike produkter, og at flere produkter solgt i Norge inneholder stoffet.

5. TDI

TDI (toluene diisocyanat) er et isocyanat som kan brukes ved fremstilling av polstring. Kan forårsake astma og allergi. Velg heller MDI, et annet isocyanat som brukes til fremstilling av polstring. Det er et sunnere alternativ enn TDI.

6. VOC

Volatile organic compounds, eller såkalte flyktige organiske løsemidler, finnes i maling, lakk, lim og rengjøringsmiddel. Stoffene kan forårsake hodepine, konsentrasjonsforstyrrelser og dårlig luftkvalitet.

Følg kandidatlista i Reach

Listen over stoffer du bør unngå i kontormøblene og kontorlokalene dine kunne vært lenger. Reachs kandidatliste, en liste over stoffer som er klassifisert som spesielt farlige ifølge EUs kjemikaliemyndighet, er godt egnet for å få en oversikt over hvilke stoffer du bør unngå. Om du skal kjøpe inn nye møbler kan du spørre produsenten din om hvilke kjemikalier fra kandidatlisten som er i produktene deres. Alle produsenter er lovpålagt å gi deg denne informasjonen.

Les også: Rene materialer i kontormøbler: Dette bør du tenke på 

Så hvilke produkter lønner det seg å velge? Miljømerkede produkter, miljømerkede tekstiler, vannbasert lakk og laminatplater er sikre valg. Ta gjerne en kikk på vår holdbarhetsrapport «The Better Effect» for flere tips og råd om hvordan du kan ta bærekraftige valg på arbeidsplassen, og skape et helsebringende fremfor et helseskadelig arbeidsmiljø.