AKTIVITETSBASERTE KONTORER

Bedre konsentrasjon og mer arbeidsglede på jobben

I den nye såkalte tankeøkonomien er det ikke lenger kunnskapen som vurderes høyest. I stedet handler det om å kunne forstå kunnskapen og kombinere tilsynelatende helt ulike ideer i nye, innovative konsepter og løsninger. Det krever konsentrasjon. Men ettersom vi hele tiden blir forstyrret og distrahert på jobben, blir effekten snarere den motsatte. Og jo flere forstyrrelser, jo dårligere blir medarbeidernes produktivitet og motivasjon. 

Hvordan kunne det skje?

Åpne kontorer

Forandringen har skjedd gradvis – men overgangen fra cellekontorer til åpne kontorlandskap ble startskuddet. Åpne kontorer har mange fordeler, fordi de ofte gir gode forutsetninger for kreativt og idédrevet gruppearbeid. På et marked der kontorkostnadene er skyhøye har de åpne kontorene også blitt populære fordi de sparer verdifullt kontorareal. Men de åpne kontorene har også sine begrensninger, fordi åpenheten fører til mange forstyrrelser. Det blir vanskelig å utføre arbeidsoppgaver som krever konsentrasjon når man utsettes for stadige avbrudd.

Ny teknologi

Teknologien er en annen flittig konsentrasjonstyv. Hvor stor distraksjonen blir, avhenger av hvilket arbeid du gjør, men de aller fleste av oss påvirkes av e-post, sms og stadige varsler fra sosiale medier. Jobben blir splittet opp og unødvendig komplisert. 

Møter

Hånden på hjertet – hvor mange jobbmøter har du hver uke? Selv om det er effektive og konstruktive møter, tar de likevel en hel del tid, og innebærer ofte et uønsket avbrudd akkurat når du har funnet flyten. 

Konklusjon: Dialoger, gruppearbeid og møter kommer til å være en viktig del av arbeidslivet også i fremtiden. Men muligheten til å jobbe konsentrert og uforstyrret er nødvendig for å finne "flyten" på jobben og skape forutsetninger for at medarbeiderne kan utvikle seg.

 

Aktivitetsbasert kontor er en god løsning

Activity Based Working – det vil si aktivitetsbaserte kontorer – som tilbyr ulike løsninger for ulike arbeidsoppgaver, har vist seg å være en effektiv løsning for å øke menneskers kreativitet og prestasjonsevne på jobben. I stedet for å ha faste arbeidsplasser, kan medarbeiderne velge mellom mange ulike ergonomisk riktige miljøer, avhengig av arbeidet de skal gjøre for øyeblikket. Stille rom for atskilt og konsentrert arbeid, åpne eller lukkede møterom og prosjektarealer er bare noen eksempler.

 

Introvert eller ekstrovert?

I det aktivitetsbaserte kontoret har du muligheten til å dekke behovene hos mennesker med ulike personligheter. Noen personer er introverte, og vil ha atskilthet og stille miljøer for å kunne konsentrere seg. Andre er ekstroverte, og blomstrer og er mest kreative i gruppemiljøer og i møte med andre.

 

Økt effektivitet på arbeidsplassen

Miljøer der medarbeiderne alltid har alternativer for hvordan og hvor de vil arbeide har vist seg å ha en positiv innvirkning på helse og velvære. En undersøkelse fra Superlab viser faktisk at effektiviteten i et aktivitetsbasert kontor er 14 prosent høyere enn i klassiske kontorbåser. Kinnarps' konsept Next Officeer en inspirerende prosess for utforming av nye arbeidsplasser der aktivitetsbaserte arbeidsmåter kan være en del av løsningen. 

 

HURTIGFAKTA:

• 22 % av medarbeiderne går til et sted der de kan være uforstyrret når de vil være produktive.

• 28 % av medarbeiderne som sitter i et åpent kontor velger å skape ro og fred med musikk og hodetelefoner.

Kilde. En studie av Manpower og Kairos Future.