Fleksible innredningsløsninger til morgendagens skole

200 REKTORER OM FREMTIDENS FYSISKE LÆRINGSMILJØ

Et endret samfunn stiller nye krav. Vi står foran en ny epoke hvor skolen som bygg og møteplass, samt måten å undervise på har møtt helt nye utfordringer gjennom COVID-19-pandemien. Skolen har måttet revurdere metoder, akselerere den teknologiske utviklingen og se med nye øyne på det fysiske læringsmiljøet i et enda raskere tempo enn beregnet.

Dette har åpnet for nye muligheter til hvordan man kan undervise og bruke skolens lokaler. Kreative og innovative løsninger har skapt nye måter å gi elevene den beste muligheten til å lære, men det har også vært utfordrende for mange å gjøre skolearbeid i den nye hverdagen. Betydningen av det fysiske miljøet har kommet til en ny skillevei, og nå mer enn noensinne er det viktig å tenke på hvordan skolen skal utformes i fremtiden. Det er viktig å skape fleksible og bærekraftige miljø som er tilgjengelige for alle studenter, og som kan raskt tilpasses endringer både på kort og lang sikt.

For å finne ut hvordan vi best kan tilpasse skolemiljøet til erfaringer gjort gjennom COVID-19 perioden, og hvordan vi kan se fremtidens fysiske læringsmiljøer, gjennomførte vi en studie der 200 rektorer i Sverige har svart på en rekke spørsmål. Vi gleder oss til å dele de nyttige resultatene med deg!

Les og last ned rapporten her

Jeg godkjenner at Kinnarps kan oppbevare og behandle mine personlige data i henhold til gjeldende lov som dokumentert i vår Personvern Policy.