Case: Sykehusbygg HF

Case-fakta

Kunde:
Sykehusbygg HF

Antall ansatte:
150 i foretaket, hvorav 70 har fast arbeidsted i de nye lokalene

Størrelse på lokalene innredet:
ca 1700 m2

Ansvarlig fra kunden:
Morten Grunnhov og Per Morten Brennhaugen

Ansvarlig fra Kinnarps:
Berit Mellingsæter

Levert:
Høsten 2020

Er god for ryggen din. Til denne arbeidssonen valgte Sykehusbygg Esencia stoler og Nexus arbeidsbord.

God prosess – selv under korona

Sykehusbygg jobber med å planlegge og drifte sykehus. Da er økonomi, ergonomi og gjenbruk sentrale kriterier når ulike valg skal gjøres. Det var det også når foretaket skulle innrede de nye kontorplassene sine. 
 
Sykehusbygg eies av alle de fire helseregionene og sørger for utvikling og forvaltning av kunnskap, metoder og verktøy for bygg- og eiendomsrelatert sykehusplanlegging. Sykehusbygg er en ressursleverandør for sykehuseiere og helsesektoren for øvrig.
 
Kinnarps ble kontaktet da foretaket skulle innrede de nye lokalene.
– Sykehusbygg hadde behov for større lokaler, i tillegg var leieperioden på eksisterende lokaler i ferd med å løpe ut, forteller Morten Grunnhov. Sammen med Per Morten Brennhaugen har han vært ansvarlig for innredningsprosjektet fra Sykehusbygg sin side.

"Når løsningen var bestemt, hadde vi god dialog på fremdrift og fikk gjort tilpasninger i en periode der det var mye usikkerhet på grunn av Covid 19."

Morten Grunnhov, Prosjektleder i Sykehusbygg HF

Inn i skapet. Noen ting bør ut av syne for å fokusere på det viktigste. Her Space skap fra Kinnarps.

De er veldig fornøyde med den faste rådgiveren fra Kinnarps som loset prosjektet vel i havn helt fra planlegging til montering av møbler og innredning:
 
– Bidraget fra Kinnarps sin rådgiver er vi svært godt fornøyd med. Det var god evne til å forstå våre behov, ta signalene som vi gav og få de ned på papiret, forteller Grunnhov.
 
For Sykehusbyggs kravliste gjorde at en både måtte ta hensyn til gjenbruksmuligheter og selvfølgelig økonomi. Men det var også veldig viktig med ergonomi, helhet, brukervennlighet og praktisk tilnærming.

Tok hensyn til fargepalett og funksjon

Berit Mellingsæter var rådgiveren fra Kinnarps. Hun forteller om en spennende prosess:
 
– De første møtene vi hadde var med arkitekt som hadde møblering og fargeplan klar. Etter flere møter med kunden alene fikk vi oversikt på deres behov og budsjett. Ut ifra dette gikk vi inn på detaljer i møbleringen med fargepaletten fra arkitekten som mal. Vi jobbet oss igjennom alle behov med tanke på noe gjenbruk som skulle passe til de nye møblene, forteller hun.
 
Det var også viktig for Sykehusbygg å tilpasse plasseringen av møbler og sosiale soner i forhold til rullestolbrukere.

Flytte møtet? Med møteplass på hjul er det en smal sak. Med Vagabond møtebord på hjul er det lett å flytte møtebordet dit du vil. Motus krakker fra Materia er også på hjul.

Sykehusbygg ble utfordret av rådgiveren, men roser bidraget fra henne:
 
– Hun var serviceinnstilt, en god rådgiver og god på kommunikasjon, skryter Morten Grunnhov. Han forteller at rådgiveren fra Kinnarps hadde anledning til å være til stede på lokasjon ved levering og montering noe som resulterte i effektiv problemløsning når noe oppstod.

Koronaen krevde ekstra fleksibilitet

Prosjektet med Sykehusbyggs nye kontorinnredning ble planlagt og gjennomført under koronaen. Det gjorde naturlig nok prosjektet ganske usikkert. Men ved hjelp av god dialog og nødvendige tilpasninger kunne prosjektet gjennomføres, selv i denne perioden:

"Bidraget fra Kinnarps sin rådgiver er vi svært godt fornøyd med. Det var god evne til å forstå våre behov, ta signalene som vi gav og få de ned på papiret."

Morten Grunnhov, Prosjektleder i Sykehusbygg HF

Monolog sofa sørger for en sosial sone der ideer kan drøftes. Her ses også Pax lenestol fra Materia.

GODE LØSNINGER

– Vi er godt fornøyde med løsningene fra Kinnarps. Ofte er det vanskelig å operasjonalisere sine uttrykte behov – finne praktiske løsninger og artikler som løser det vi ønsker. Vi opplever at Kinnarps har et godt utvalg av egne produkter, og gode samarbeidspartnere på det øvrige, forteller Morten Grunnhov.

Fornøyde ansatte i nye lokaler

Også de ansatte er fornøyde etter at de kom på jobb med ny innredning.
– Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra våre ansatte. Både på lokaler og på innredningen, sier Morten Grunnhov i Sykehusbygg HF.

Oppsummering

  • Sykehusbygg HF ville innrede nye kontorlokaler for 70 ansatte, med mulighet for vekst.
  • Tilpasset rullestolbrukere.
  • Løsningene i de ulike sonene er basert på fleksibilitet og mulighet for endringer uten nye kostnader.
  • Fleksible løsninger innebærer f.eks. bord som kan deles opp, oppbevaring som kan brukes i flere områder osv.
  • Mulighet for bytte av tekstiler var viktig.
  • Kunden valgte å bruke forslagene fra Kinnarps rådgiver da de følte at Kinnarps tilrettela for alle ansattes behov og kunne tilby møbler fra vårt eget sortiment.

Relaterte produkter

Esencia

Esencia

276 Farger og materialer | 3 Varianter

Nexus

Nexus

34 Farger og materialer | 5 Varianter

Apollo

Apollo

263 Farger og materialer | 4 Varianter

Curling

Curling

Motus

Motus

Monolog

Monolog

Pax

Pax