Case: Movar ISK

Case-fakta

Prosjekt:
MOVAR IKS

Antall ansatte:
Ca. 150 totalt. 25 medarbeidere i dette prosjektet.

Ansvarlig fra kunden:
Rolf-Ivar Buerengen, HR- og kommunikasjonssjef

Ansvarlig fra Kinnarps:
Mette Kanter

Bedre samhandling i nytt administrasjonsbygg

MOVAR IKS er et interkommunalt selskap som leverer vann og avløp til 80.000 innbyggere i fire kommuner i Mosseregionen. Etter å ha vokst ut av flere lokaler på ulike lokasjoner, bestemte de seg i 2019 for å samlokalisere alle de merkantile medarbeiderne i et felles administrasjonsbygg. Kinnarps fikk oppdraget med å innrede det nye bygget, med mål om mer effektive arbeidsprosesser og bedre samhandling på tvers av fag. I 2021 stod bygget klart til bruk.

MOVAR IKS ønsket bedre arbeidsprosesser og mer samhandling på tvers av fag. Derfor har de valgt flere ulike kontorløsninger som passer for enhver preferanse.


Bordet Materia Hopper, kontorstolen Plus og lenestolen Apollo.

Kinnarps involvert i to faser

Kinnarps ble først engasjert som rådgiver i den interne medvirkningsprosessen. 

"Her bidro Kinnarps blant annet med en kartlegging av hvordan vi brukte de gamle kontorene og fellesarealene våre. Vi så også på hvordan vi ønsket å jobbe i fremtiden. En intern brukergruppe vurderte flere kontorkonsepter, og konkluderte til slutt med en aktivitetsbasert kontorløsning", forteller Rolf-Ivar Buerengen, HR- og kommunikasjonssjef i MOVAR IKS.

Etterhvert som bygget nærmet seg ferdig ble det utlyst en anbudskonkurranse for leverandører av innredningsløsninger.

Som offentlig aktør må vi forholde oss til et strengt regelverk for anskaffelser, der tilbudene skal evalueres på objektive kriterier. At Kinnarps også vant denne konkurransen handlet om at de leverte det beste tilbudet utfra en helhetlig vurdering av pris, kvalitet og miljø.

Rolf-Ivar Buerengen, HR- og kommunikasjonssjef i MOVAR IKS

Ved hjelp av bordet Hopper og stolene Pax, begge fra Materia-serien, er det skapt flere slike mindre arbeidsrom.

Gode løsninger for en ny arbeidshverdag

En aktivitetsbasert kontorløsning skal inkludere muligheter for booke seg et kontor eller jobbe i en stillesone, samtidig som det skal legges til rette for åpen kommunikasjon og samhandling.

"Løsningene ble funnet i et godt samarbeide mellom Kinnarps, vår interiørarkitekt og brukergruppen som jobbet med dette. Vi opplevde at Kinnarps utfordret både oss og interiørarkitekten på flere områder. Blant annet når det gjelder valg av materialer og farger og hvilke grep vi kunne ta for sikre at slitasje som kommer over tid blir mindre synlig", forteller Rolf-Ivar Buerengen, HR- og kommunikasjonssjef i MOVAR IKS.

"Vi opplevde at Kinnarps var tilgjengelig for oss tidlig og sent, og var raske til å svare på alle spørsmål som måtte avklares underveis", forteller Buerengen.

1column_column1.jpg

Bordet Vagabond Prosjekt sammen med Pax-stolene og krakken Rocca. Alle fra Materia-serien.

1column_column2.jpg

Arbeidsstasjonen med kontorstolen Plus og arbeidspulten fra Serie P er godt skjermet med Space oppbevaring på hver side.

For de ansatte, som har tilbrakt mesteparten av tiden på hjemmekontor det siste halvannet året, var det en overgang å komme tilbake på jobb.

"Her har vi jo ikke bare byttet ut møblene, men bygget et nytt bygg med en helt ny kontorløsning som legger til rette for nye måter å jobbe sammen. Tilbakemeldingene så langt er gode. Her finner vi både mer tradisjonelle og velkjente møbler, men også møbler som utfordrer oss. Vi må lære oss å tilpasse hvor vi jobber etter hvilken oppgave vi skal løse, og har aldri hatt et større mangfold av innredningsløsninger å velge blant. Vi gleder oss til å ta i mot innbyggere, leverandører og andre gjester i det nye administrasjonsbygget vårt", fortsetter Rolf-Ivar Buerengen, HR- og kommunikasjonssjef i MOVAR IKS.

2columns1.jpg

Møterommene er tilrettelagt både for fysiske, digi-tale og hybride møter. Bordet er fra Angle-serien og stolene Materia Pilot.

2columns2.jpg

I tilknytning til kjøkkenet åpnes det for en prat over en kaffekopp i lyse og luftige omgivelser. Hjulene på barbordet Materia Vagabond sørger for fleksibel plassering. Her benyttet sammen med Materia Neo Light barkrakk.

Brukerinvolvering er nøkkelen

De færreste av oss har mengdetrening i å møblere et helt nytt bygg. Som alltid tar prosessen fra kontrakten er inngått og til alle detaljer er avklart lengre tid enn man skulle tro. Men tross pandemi og usikkerhet knyttet til leveranser ble alt levert til tiden.

"Fra mitt ståsted som HR- og kommunikasjonssjef, opplevde jeg at Kinnarps hadde en helhetlig tilnærming og tilførte stor verdi til det vi så på som en mulighet for å utvikle organisasjonen vår. Det er for tidlig å konkludere med at vi har lykkes, for endringer må få sette seg over tid. Men tilbakemeldingene internt er at prosessen har vært god. Møblene er en viktig komponent, men gode møbler kan ikke erstatte en god endringsprosess. Og Kinnarps endte altså med å bistå oss med begge deler. Det har vært en spennende og lærerik reise", forteller Rolf-Ivar Buerengen, HR- og kommunikasjonssjef i MOVAR IKS..


Uformelle møteplasser med fargerike innslag inviterer til samhandling på tvers av fag. Her ser vi Materia Sumo bord sammen med Materia Rocca og Motus barstoler.


Lenestolene Skandiform Bolero inviterer til en pust i bakken, mens den høye ryggen i sittegruppen Skandiform My gjør at sofakroken også kan fungere som et uformelt møterom.


Nå kan vi samles i store og små grupper, både til lunsj, samtaler og spontane møter.

Likte du dette kundeeksempelet? Er du nysgjerrig på hva som kan gjøres med dine lokaler?

Kontakt oss

Relaterte produkter

Alto

Alto

Amore

Amore

Plint

Plint

Hopper

Hopper

Vagabond project

Vagabond project

Neo Lite barstol

Neo Lite barstol

Pax

Pax

Rocca

Rocca

Plus

Plus

324 Farger og materialer | 12 Varianter

Space

Space

Kinnarps
Apollo

Apollo

263 Farger og materialer | 4 Varianter

Uni

Uni

Fields

Fields

297 Farger og materialer | 23 Varianter

Monolite

Monolite

Anagram

Anagram

My

My

Pilot

Pilot

Ava

Ava

Bolero

Bolero