Case: Jåttå videregående skole

Case-fakta

 

Kunde: Jåttå videregående skole

Lokasjon: Jåttåvågveien 3, Stavanger

Areal: ca. 5000 kvm

Ferdigstillelse: Våren 2021

Antall elever: ca. 270

Interiørarkitekt: Link Arkitektur AS

Bakgrunn

Bygget på Hinna var utslitt og passet dårlig inn i fremtidsplanene for de videregående skolene i Rogaland. Målet med oppgraderingen var å løfte et slitent skolebygg til at det minimum skulle få 15 års lengre levetid, innenfor de økonomiske rammene som var satt.

Skolebygget er et flott betongbygg fra 1972 tegnet av arkitekt Per Faltinsen, og ligger i parklignende omgivelser i et stille boligområde. Fasaden har også fått en oppgradering og det som var et slitent bygg er nå blitt et attraktivt tilskudd til Jåttå videregående skole.

Bygget skal romme 270 elever og er knyttet til Jåttå videregående skole, som ligger i nærheten. Skolebygget er ca 5000 kvm.

Mesteparten av det tekniske anlegget ble byttet ut, i tillegg til noen mindre endringer på planløsningen. Skolen har mange arkitektoniske kvaliteter, med store, gode rom med mye dagslys og god materialbruk i treverk og synlig betong som nå har kommet til sin rett igjen.

"Skolebygget på Hinna fremstår nå som en moderne skole med arkitektoniske kvaliteter som vi kanskje ikke ville fått i et nybygg i dag"

- Reneé Thomassen, arkitekt i Rogaland Fylkeskommune

Gjenbruk og oppgradering

Ved hjelp av interiørarkitekter fra Link arkitektur ble det valgt spreke farger på vegger og glasspartier, og det ble kjøpt inn noe nytt inventar. En del av gulvbelegget, noe fast inventar, elevskap og møbler ble renset og pusset opp.

Rogaland fylkeskommune har 25 videregående skoler og har de siste årene hatt fokus på renovering. Fylket står foran en elevtallsøkning og har valgt å utnytte eksisterende skolebygg bedre, og legge nybygg til skoler som likevel har behov for utbedring. Det er viktig å ivareta eksisterende bygningsmasse og ikke bygge mer enn nødvendig. Når det likevel bygges nytt, fokuseres det på materialvalg, energiløsninger, byggemetoder og strenge krav til entreprenørene når det gjelder miljø og bruk av faglært bemanning.

Gjenbruk av både masser, bygningselementer og møbler er viktige temaer om dagen. Fylkeskommunen har forsøkt å gjenbruke både møbler og deler av det tekniske anlegget på Hinna. Skolen har hatt god lagringskapasitet og dermed muligheten til å lagre møbler fra flere skoler for gjenbruk. I prosjekter som er under planlegging foretas det registrering av gjenbruk for å skjerpe forståelsen og aksepten for dette. Det er også igangsatt elevprosjekter i forbindelse med gjenbruk av møbler på skoler.

Det er ikke alltid gjennomførbart med gjenbruk og i mange tilfeller er det til og med mer kostbart enn å kjøpe nytt, sier Reneé Thomassen, arkitekt i Rogaland Fylkeskommune.

Valg av leverandør

Fylkeskommunen har såkalte dynamiske innkjøpsordninger for kjøp av møbler. I dette prosjektet skulle en det innredes ny kontoravdeling, fellesarealer, flere undervisningsrom, kantine og personalrom. Thomassen sier at det som ble avgjørende for valg av leverandør var at Kinnarps leverte et tilbud som svarte godt på konseptet som lå til grunn i innredningsløsningene.

Fylkeskommunen har også erfaring fra tidligere rammeavtaler med Kinnarps. Blant annet på Hetland videregående skole, hvor Kinnarps leverte alle møblene i 2009.

Thomassen poengterer at møblene fremdeles holder seg meget godt, med riktig vedlikehold.

En attraktiv skole

En ny møblering hever standarden og verdigheten til et bygg på en rimelig måte. Skolebygget skal være et attraktivt tilbud for både elever og ansatte. Det er fritt skolevalg i Rogaland og forholdene på Hinna bør harmonere med hovedskolen på Jåttå, for å hevde seg i konkurransen, sier Thommasen.

"Gode materialer, godt renhold, dagslys, friske farger og noen kule møbelinnslag, hever trivselen og dermed også kvaliteten på undervisningen"

- Reneé Thomassen, arkitekt i Rogaland Fylkeskommune

Konklusjon

Helhetsergonomien både hos ansatte og hos elever er godt ivaretatt, gjennom riktig fargebruk, planter, varme og naturlige materialer, ulike soner med møbler i forskjellige høyder og funksjoner og ikke minst ergonomiske møbler som kan stilles inn etter personlige preferanser. Fellesområdene har fått en variert møblering, med møbler man kan slappe av i. Samtidig er de sosiale sonene også fine til å sette seg ned og studere i, for å få variasjon fra møblene i klasserommene. Kontorplassene har hev/senk-skrivebord og ergonomiske stoler samt gode møtefasiliteter. Thomassen opplevde samarbeidet med Kinnarps som svært godt både når det gjelder møbleringen, leveransen og ikke minst resultatet. 

Liker du dette prosjektet? La oss hjelpe deg med ditt prosjekt!

Kontakt oss

Relaterte produkter

Rocca

Rocca

Point

Point

Xact

Xact

Leia

Leia

Origo

Origo

Anagram

Anagram