Case: Høgskulen på vestlandet

Case-fakta

Kunde:
Høgskulen på Vestlandet

Antall ansatte:
300 i K2, 900 totalt på Campus Kronstad

Størrelse på lokalene innredet:
14.300 m2 BRA

Ansvarlig fra kunden:
Prosjektleder Knut E. Kismul

Moderne interiørløsninger for nytt høyskolebygg

Høsten 2020 stod Vestlandets mest moderne undervisningsbygg, K2, klart på Campus Kronstad i Bergen. 300 ansatte skulle samlokaliseres og Kinnarps har bidratt med å finne de gode og fleksible løsningene som kreves i et aktivt arbeidsmiljø.

"Vår rammeavtale med Kinnarps gjorde leverandørvalget enkelt"

Knut E. Kismul, Prosjektleder for Høgskulen

GOD OG RYDDIG PROSESS

Å fylle et helt undervisningsbygg med interiør er en kompleks oppgave hvor mange hensyn må tas. Det skal være rom for undervisning, samtaler, stillhet og observasjon.

Bygget huser blant annet et tverrfaglig læringslaboratorium, en kurssal, språklaboratorium og sosialrådgivning. Hver etasje er også utstyrt med minikjøkken for studentene og for de ansatte.

- Prosessen med Kinnarps har vært god og ryddig hele veien, forteller Knut E. Kismul.

"Helt fra vi mottok tilbud, til ordrebekreftelser og leveranser har vi opplevd samarbeidet som forutsigbart og strukturert."

Knut E. Kismul, Prosjektleder for Høgskulen

ESTETISK OG PRAKTISK

K2 er bygget og innredet for å legge til rette for en digital studie- og arbeidshverdag. Og selv om pros-jektlederen beskriver de valgte løsningene som både praktiske og estetiske, må gjerne bygget testes en stund i daglig drift før endelig konklusjon kan falle.

Heldigvis virker det også å ha gått smertefritt for seg.

- Jeg har mottatt svært gode tilbakemeldinger fra ansatte som har tatt bygget i bruk.

I et bygg hvor mange skal ferdes er det viktig å skape gode møteplasser. I atriet møter innredningen i mykt tre underlaget i stram betong.

Sammen med grønne innslag gir det et tydelig markert pauseområde. Cafè bordet UNI bidrar til det luftige uttrykket.

Med skilleveggene Fields kan man enkelt lage små avlukker og arbeidsplasser som skaper et rom i rommet.

Når mange skal sitte sammen er det viktig å velge løsninger som fremmer arbeidsro. Med gulvskjermen Vibe Focus får de ansatte hver sin adskilte arbeidsplass og gode lydforhold.

Undervisningsrommene er innredet i samme fargepalett som bygget forøvrig.

I tilknytning til kjøkkenet for de ansatte i hver etasje er det lagt til rette for sosialt samvær. 

Gode stoler og myke sofaer må selvsagt være på plass. Her er det valgt møbler fra Fields-serien med lav rygg.

   

Relaterte produkter

Embrace

Embrace

335 Farger og materialer | 24 Varianter

Fields

Fields

297 Farger og materialer | 23 Varianter

Space

Space

Space skap med sjalusidør

52 Farger og materialer | 65 Varianter

Leia

Leia

350 Farger og materialer | 15 Varianter

Uni

Uni