Hva er en arbeidsplassanalyse?

01_workplace-analysis-icon_pen.png

Arbeid

Det du gjør i virksomheten og hvordan du gjør det.

01_workplace-analysis-icon_house.png

Sted

Der du velger å drive din virksomhet (sted + teknologi).

01_workplace-analysis-icon_brain.png

Analyse

Prosessen med å forstå et komplekst tema, og dele det i mindre deler for å få en bedre forståelse.

En arbeidsplassanalyse er prosessen der arbeidsplassens komplekse miljø brytes ned i mindre deler for å få en bedre forståelse av helheten.

En nærmere titt på ARBEID – det du gjør i virksomheten og hvordan du gjør det, og STED – der du velger å utføre aktivitetene. Det dreier seg med andre ord om å få en forståelse av hvordan arbeidsplassen kan hjelpe mennesker med å arbeide bedre. Vi har en metode for dette, som vi kaller KINNARPS NEXT OFFICE®.

Hvorfor utføre en arbeidsplassanalyse?

MENNESKER er arbeidsplassens hjerte og sjel. Menneskene utfører arbeidet, de bruker stedet og de administrerer tiden og stedet. Derfor er det slik at jo bedre du forstår menneskene og ARBEIDET de utfører, desto bedre vil du også forstå hva slags STED de trenger for å arbeide bedre.

Når du får en forståelse av hvordan virksomheten ser ut, vil du ha den nødvendige kunnskapen som fører til forbedring.

Hvorfor utføre en arbeidsplassanalyse?

02_workplace-analysis-icons_why_NO.png

Kinnarps' metode for arbeidsplassanalyse

03_workplace-analysis-icon_.png

Visjonsskaping

TID
2–3 timer

MÅL
Hjelpe beslutningstakere med å fastsette prioriteringer og å bygge deres visjon for endring.

03_workplace-analysis-icon_2.png

Workshops

TID
1–2 uker

MÅL
Veilede grupper av ansatte i å koble arbeidsoppgaven til det stedet som støtter dem best.

03_workplace-analysis-icon_4.png

Undersøkelse

TID
2–3 uker

MÅL
Involvere alle ansatte for å samle inn informasjon og preferanser vedrørende bruk av kontoret og det beste oppsettet.

03_workplace-analysis-icon_3.png

Bruk

TID
2–3 uker

MÅL
Studere den faktiske bruken av de stedene kunden har valgt, med flere tillegg.

Hva blir resultatet?

Arbeidsplassanalysen viser de ulike avdelingenes behov og prioriteringer når det gjelder:

• Typer miljøer
• Miljøenes størrelse
• Antall miljøer
• Hvilke aktiviteter de ansatte utfører i sine ulike roller 
• Hvor fokuserte de ansatte må være i sine ulike aktiviteter

Basert på analysen gir vi en anbefaling for hvordan nettopp ditt optimale arbeidsmiljø bør utformes.
Vi gir også støtteinformasjon når det gjelder ergonomi, teknologi og eventuelle ytterligere behov.

 

KINNARPS NEXT OFFICE®

Vil du ha vår hjelp til å finne ditt fremtidige kontor? KINNARPS NEXT OFFICE® er en metode for å skape tilpassede arbeidsplasser. Gjennom detaljerte analyser og workshops kartlegger vi behovene for din unike virksomhet og dine ansatte.

Kontakt oss