Plass til prosjektarbeid

Muligheten til å samarbeide på ulike måter i prosjekter er en viktig drivkraft i et foretak. Åpne, lukkede og dedikerte prosjektplasser legger til rette for både kreativt og konsentrert arbeid.

FOKUSORD

Fleksibilitet
Samarbeid
Solide bordflater
Støttende teknologi
God belysning og godt akustisk miljø
Ergonomi
Funksjonalitet

ÅPENT

Dette prosjektområdet kan brukes av prosjektgruppen til ulike typer møter og orienteringer. Innredningen og utstyret fremmer produktivitet og kreativitet. Fordi arealet ikke er helt atskilt, har du mulighet til å la kollegaer utenfor prosjektgrupper bli kjent med arbeidet og bidra til det når de går forbi.

LUKKET

Dette prosjektområdet kan brukes av prosjektgruppen til ulike typer møter, orienteringer og workshops. Det er atskilt, og gir mulighet for aktive diskusjoner og konsentrert arbeid uten at man forstyrrer eller blir forstyrret av andre.

TEAM

Dette arealet er dedikert til et prosjektteam som samarbeider tett om en delt oppgave, ofte i et lengre tidsrom. Området inneholder en blanding av møbler som enkelt kan flyttes eller suppleres for å lage nye arealer for arbeid, møter, analyser og diskusjoner. Løsningen kan opprettes i både åpne og lukkede miljøer – der arbeidet noen ganger holdes konfidensielt.