Andre arealer

Inspirerende og noen ganger uventet innredning som stimulerer til kreativitet og konstruktive møter – og som hjelper deg å tenke utenfor boksen.

FOKUSORD

Helse og velvære
Gleden i bevegelse
Kreativitet
Høy spesialisering
Samhold
Workshops og arrangementer

AUDITORIUM

Auditoriet er ment for møter og presentasjoner, og kan utformes med enten et åpent eller et lukket miljø. Du kan for eksempel velge tradisjonelle sitteplasser med auditoriumsmøbler eller en mer utradisjonell løsning med benker, avhengig av hvordan du ønsker at auditoriet skal brukes. Ved å plassere auditoriet i et mer utradisjonelt og uformelt miljø, for eksempel ved siden av kantinen eller kafeen, kan du skape et kreativt møteareal med flere bruksområder.

DRIVHUS/ORANSJERI

Grønne arealer og dagslys stimulerer til kreativitet og velvære. Drivhuset/oransjeriet kan innredes for både workshops og kreative møter, og med rolige arealer for avspenning og refleksjon.

BIBLIOTEK

I biblioteket har du plass til å lese, fokusere og samle fakta. Bøker og informasjonsteknologi har naturligvis sin plass her. Biblioteket kan også brukes til delt lagring av avdelingens dokumenter. Innred det med myke sittemøbler og bord, og hvorfor ikke ordentlige skrivebord til lengre økter? Materialer, møbler og dekor med lyddempende egenskaper er en god idé.

LABORATORIUM

Et eget rom til spesialiserte medarbeidere. Laboratoriet er innredet med et funksjonelt arbeidsbord og kontorstoler som er spesielt tilpasset arbeidsoppgavene. God lydisolering bidrar til konsentrasjon, fred og ro på jobben.

TAKTERASSE

Takterassen kan være tildekket eller åpen, og er et naturlig samlingspunkt for personalsamlinger, kundebesøk og arrangementer. Det kan fungere som et tillegg til kantinen, kafeen eller kaffepunktet, og kan også møbleres med arbeidsbord og møteplasser slik at terrassen kan brukes til individuelt arbeid eller kreative møter. Masser av lys og grønne vekster fører til at alle føler seg vel og blir tilfredse. 

TRENINGSROM

Bevegelse er viktig for kreativiteten og produktiviteten. Ved å innrede et treningsrom i ett av de åpne miljøene på kontoret får du mulighet til å trene mens du arbeider. Treningsrommet kan være utstyrt med balansebrett, treningsballer, gummistrikker og annet enkelt utstyr som kan brukes til balanse- og strekkøvelser. Med en tredemølle eller to kan du trene mens du jobber eller holde et "spaserende møte" med en kollega.

LEKEROM/AKTIVITETSROM

Av og til tenker vi best mens vi gjør noe annet og hjernen vår slapper av en stund. Et kombinert lekerom og aktivitetsrom med plass til bordtennis, biljard, hockey eller spill legger til rette for åpent samhold som kan føre til kreative ideer. Derfor kan rommet utstyres med ulike typer myke, harde, høye og lave sitteplasser og bord som gjør det lett å ta opp arbeidet når en diskusjon oppstår.

Kreativ

Et inspirerende areal som stimulerer til innovative tanker og samarbeid – en fleksibel innredning og ny teknologi bidrar til kreativitet.