Få nytt kontor på få trinn!

1.
VISJON OG INSPIRASJON

Hvorfor nytt kontor? Har dere en felles visjon eller et ønske om hva dere vil oppnå?

Det første trinnet i prosessen er å skape en felles visjon og felles mål. Vi legger stor vekt på å informere og inspirere medarbeiderne dine. Vi beskriver den påfølgende prosessen og mulighetene den skaper ved hjelp av seminarer for å involvere og engasjere medarbeiderne. Jo mer medarbeiderne vet, desto mindre frykter de endringen og desto større blir entusiasmen for det som kommer. Denne orienteringsfasen bidrar til å åpne opp for undersøkelsesfasen ved at medarbeiderne blir åpne for de nye mulighetene.

2.
ANALYSE

Hvordan arbeider dere nå? Hvordan er arbeidsmønsteret på kontoret – hvilke løsninger fungerer, og hva føler dere mangler? Hvordan ønsker dere å arbeide i fremtiden?

Poenget med Next Office er å unngå at enkeltpersoner og organisasjoner blir tvunget inn i et ferdig planlagt konsept. I stedet engasjerer vi medarbeiderne i en serie øvelser for å analysere hvordan de arbeider nå, dekningsgraden i lokalene og bruken av personlige arbeidsbord, balansen av teamarbeid og personlig arbeid, samt fokusnivåene for ulike vanlige oppgaver. Vi får også innsikt i hvilken type omgivelser de ønsker å arbeide i hvis de kan velge fritt i fremtiden. Vi samler inn detaljerte data ved å holde workshops med medarbeiderne og be dem besvare en nettbasert undersøkelse. Resultatet er en rapport som sammen med resultatene fra prosjekt- og lederteamene gir en tydelig retning for den fremtidige designløsningen.

3.
RESULTATER OG STRATEGI

Hvor godt kjenner dere dere selv? Arbeider dere egentlig slik dere tror?

Dette er en spennende prosjektfase, ettersom resultatene av analysen ofte gir ny informasjon og ny kunnskap om hvordan virksomheten fungerer og hvordan dere kan videreutvikle arbeidsmetodene. Vi analyserer resultatene sammen. Ut fra det vi har lært utarbeider vi en felles strategi som samsvarer med målene og visjonen for det nye kontoret.

4.
INNREDNINGSLØSNING

Hvordan vil det se ut til slutt? Hvordan kan det nye kontoret innredes for å oppfylle deres spesifikke behov?

Nå er det tid for å arbeide praktisk. Med den medarbeiderledede analyserapporten som veiledning omsetter vi strategien til et håndgripelig designkonsept med skreddersydde løsninger. Next Office foreslår mange inspirerende miljøer som støtter ulike typer arbeid. Designet gjenspeiler det undersøkelsen har avdekket – kanskje mer varierte møte- og prosjektarealer, eller medarbeiderne har kanskje lagt vekt på private arbeidsplasser og mer konsentrasjon enn det som er tilgjengelig for øyeblikket.

5.
IMPLEMENTERING

Hvordan kan dette oppnås? Hvordan fungerer hev- og senkbare arbeidsbord? Hvorfor bør dere bruke dem? Og hvordan tilpasser man den ergonomiske kontorstolen? Hvordan bruker man bookingsystemet, møtearealene og rommene/arealene til telefonsamtaler?

Det er avgjørende at medarbeiderne får en god innføring i miljøet og eventuelle nye arbeidsmetoder. Vi leverer, installerer og monterer naturligvis det nye kontoret raskt og effektivt. Men det er bare begynnelsen. Vi sørger også for opplæring av medarbeiderne, slik at de kjenner og bruker mulighetene i det nye kontoret. Vi kan bistå med å utarbeide en etiketteveiledning for arbeidsplassen eller en beskrivelse for å sikre at alle forstår hvordan det nye arbeidsmiljøet skal brukes.Vi holder også oppfølgingsmøter for å sikre at alle detaljer er på plass og for å kartlegge om det kan være nødvendig med mindre endringer med tiden.

6.
OPPFØLGING

Hvordan ble resultatet? Er kontoret tilpasset til hvordan dere arbeider, og kan dere enkelt foreta endringer når det er nødvendig? Føler dere at dere samarbeider mer og at dere har en kreativ og produktiv atmosfære? Føler dere at arbeidsmiljøet er blitt bedre og at det bidrar til bedre tilfredshet og helse blant medarbeiderne?

Etter seks måneder i det nye kontoret foretar vi en ny analyse, og evaluerer resultatene i forhold til visjonen og målene deres. Vi sammenligner også de nye dataene med dataene fra det gamle kontoret, og ser hva som er blitt bedre. Dette er en viktig fase i prosessen, fordi den gir dere mulighet til å dokumentere faktiske resultater og gi oss verdifulle tilbakemeldinger. Arbeidsmetodene våre er i kontinuerlig endring på grunn av den raske teknologiske utviklingen og samfunnsutviklingen. Derfor er det viktig at det nye kontoret deres er fleksibelt, tåler tidens tann og enkelt kan tilpasses til medarbeidernes nye vaner og behov.

VI VIL GJERNE DELTA PÅ REISEN MOT DET NYE KONTORET DERES!

Kontakt oss

TRENGER DU HJELP TIL Å LYKKES MED MORGENDAGENS TRYGGE KONTOR?

Vi har akkurat lansert en webanalyse som omhandler Covid-19,  og hvordan du kan tenke innredning og gode arbeidsløsninger basert på erfaringer i perioden vi nå har vært gjennom. Dine kollegaer har erfart en annerledes tid,  funnet nye arbeidsformer og raskt vært med på tekniske sprang og samarbeidsformer. Vi ønsker å trekke frem ulike aspekt fra deres opplevelser og tanker om tiden fremover. Feks hva har fungert best hjemme, hva er det positive med hjemmekontor, og hvilke løsninger får du på jobben og ikke hjemme. Denne analysen gjennomføres på nett, og alle dine ansatte svarer.  Ingen begrensning på antall deltagere.  Du vil tilsutt få en rapport basert på deres svar og en anbefaling om tiden fremover. Er du interessert - ta kontakt med Kenneth Tveito hos oss.

Takker også alle som deltok på våre Webinar den 17 juni. Håper dere fikk med dere gode tips og råd om både trygg tilbakekomst og verktøy for fremtidens kontor. Hvis du har spørsmål om det du hørte, eller du ikke fikk vært med og ønsker å få mer informasjon, kan du kontakte Kenneth Tveito. 

kenneth.tveito@kinnarps.no

TRENGER DU HJELP TIL Å LYKKES MED MORGENDAGENS TRYGGE KONTOR?

Kinnarps Next Office®

Analyse, strategi og råd for det perfekte kontor

 

Slik fungerer det     Hvorfor utarbeidet vi Next Office

Å skape et innovativt og effektivt kontor er ikke bare et innredningsprosjekt, men et forandringsprosjekt. Vi hjelper dere gjennom hele prosjektet, og støtter dere gjennom alle utfordringer. Sammen utformer vi et kreativt arbeidsmiljø som tar i bruk de mulighetene som finnes, og der både organisasjonen og individer kan utvikles og ha det bra. For å oppnå dette er det viktig at menneskene, teknologien og omgivelsene samarbeider gjennom hele prosessen. 

Vårt konsept Next Office består verktøy til å kartlegge dette samspillet. Vi bruker konkrete verktøy, workshops og analyser til å legge grunnlaget for en ny arbeidsplass som er spesielt utformet for dere.

Fordelene med Kinnarps Next Office

KREATIVE MEDARBEIDERE

Et arbeidsmiljø som støtter eksisterende og fremtidige arbeidsmiljøer gir bedre effektivitet og produktivitet. Det oppmuntrer til kreative møter og samarbeid, bidrar til sterkere innovasjonsevne og bygger lagånd.

BEDRE HELSE

Stresset på arbeidsplassen reduseres når medarbeiderne kan velge mellom ulike arbeidsmiljø som er tilpasset oppgavene og organisasjonen. Hvis bedriften har flere ulike arbeidsmiljø som den ansatte kan velge mellom, er det viktig med gode ergonomiske møbler, slik at hver enkelt kan stille inn produktene og tilpasse en selv. God ergonomi er bra både for kropp og sjek, samt skaper en bærekraftig arbeidsplass med trivsel og bedre fysisk helse. 

 

EN STERKERE MERKEVARE

Når dere investerer i godt arbeidsmiljø og design, blir det lettere å tiltrekke seg og holde på nye talenter. Når medarbeiderne setter pris på arbeidsplassen sin, styrker det både lagånden og merkevaren internt og eksternt.

GOD ØKONOMISK LØSNING

Next Office er en fleksibel løsning som er skreddersydd for deres behov. Enten dere ønsker å tilpasse virksomheten for vekst eller få plass til eksisterende personale på mindre plass. Dere ønsker kanskje å forbedre opplevelsen ved å arbeide i virksomheten, eller dere ønsker at arbeidsplassen skal støtte endringer i arbeidsmetodene. Next Office tar utgangspunkt i dere, medarbeiderne deres og målene deres når strategien for arbeidsplassen skal utarbeides.

BÆREKRAFTIGE LØSNINGER

Det nye kontoret blir bærekraftig og tar hensyn til mennesker og miljø. Gjennom bærekraftsinitiativet «The Better Effect» arbeider vi kontinuerlig for å forbedre og rapportere virkningen til produktene våre i en bærekraftsindeks.

Hvorfor utarbeidet vi
Kinnarps Next Office®

DET FINNES MANGE SPØRSMÅL OG FORDOMMER RUNDT DET MODERNE KONTORET. DETTE ØNSKER VI Å ENDRE!

HVORFOR ER SÅ MANGE REDDE FOR Å FÅ ET NYTT, FLOTT KONTOR?

Det oppfattes ikke alltid som gode nyheter når man får vite at kontoret skal pusses opp. Årsaken er naturligvis historiene om mislykkede forsøk. Historier om stressende, støyende miljøer der medarbeiderne ikke får arbeide i fred og er usikre på om det er plass til dem når de kommer på jobben.

I takt med den teknologiske utviklingen har kundene våre stått overfor mange utfordringer. Vi vet at det er stort behov for innovative og funksjonelle løsninger som støtter de nye måtene å arbeide på. Derfor har vi skapt Kinnarps Next Office. En resultatorientert metode som tar utgangspunkt i virksomhetens behov, og der medarbeiderne står i sentrum. Next Office er basert på omfattende undersøkelser blant kunder, organisasjonsutviklere og fremtidsanalytikere. Hva har dette avdekket? At organisasjoner og menneskene i dem ikke kan tvinges inn i ferdige konsepter! For å lykkes med et nytt kontor må vi skape miljøer som medarbeiderne ønsker og kan trives i.

DET ER SLIK VI I KINNARPS TENKER

Ditt perfekte kontor – Next Office – er en løsning som kombinerer  deres organisasjonskultur, det digitaleet miljøet og fysisk miljø. Det er avgjørende å ha et engasjert lederteam og en erklært ambisjon om å involvere medarbeiderne i prosessen. Vi kartlegger det nåværende og fremtidige digitale miljøet sammen for å sikre at dere har den nødvendige teknologien og at medarbeiderne er klare til å bruke den. Vi analyserer arbeidsplassen for å avdekke de viktigste arbeidsmønstrene, og analysen brukes deretter som grunnlag for det fysiske miljøet. Fordi Next Office alltid er basert på den individuelle organisasjonen, fungerer denne metoden uavhengig av organisasjonens størrelse og bransje.

VIL DU VITE MER OM HVORDAN VI BIDRAR MED POSITIV ENERGI I DET NYE KONTORET?

Kontakt oss