skap ditt optimale kontor

JOBBEN DIN ER IKKE BARE ET STED DU DRAR TIL. JOBBEN DIN ER HVA DU GJØR, DINE ARBEIDSMETODER - OG MED DAGENS TEKNOLOGISKE UTVIKLING - ENDRES OGSÅ DEN TRADISJONELLE ARBEIDSPLASSEN. JOBBEN TAR DU MED DEG.

5 SPØRSMÅL ALLE BEDRIFTER BØR VURDERE

Verden forandres, men hvordan er det med ditt kontor?

Teknologien forandrer alt. Hvordan vi samler informasjon, hvordan vi kommuniserer, for ikke å nevne vår økte mobilitet. Ansatte er ikke lenger låst til skrivebordet for å gjøre jobben sin. Hvordan passer din kontorløsning til disse nye forholdene?

hva gjør medarbeiderne i løpet av dagen?

Svarer på e-post? Sitter i møter? Møter kunder? Trener? Reiser? Organiserer workshops? Svarer på telefonen? Leser? Skriver? Tar en kaffepause? Arbeide eksternt? Hvem behøver hva
for å få en mest mulig effektiv og komfortabel arbeidsdag for hver enkelt?

Hvordan støtter vårt kontor våre aktiviteter?

Se deg rundt på kontoret. Er innredningen egnet for dine ansattes aktiviteter? Er det noe å forbedre og optimalisere for å løfte din arbeidsplass til neste nivå?

 

hva betyr det for tallene?

Å gjøre mest mulig ut av arealet må også vurderes ut fra et økonomisk perpektiv.
Tomme skrivebord = bortkastede penger og en energi tyv! Å forvandle ubrukt område i levende miljøer sparer penger og gir ny energi til alle.

hVILKEN ROLLe SKAl KONTORET HA I VÅR ORGANISAsjon?

Basert på svarene på disse spørsmålene - har du en plan for hvordan du ønsker å forbedre din arbeidsplass? Med 75 års erfaring, er vi her for å hjelpe deg å gå videre

ØNSKER DU INNSPILL OG GODE LØSNINGER TIL Å FORBEDRE DITT ARBEIDSMILJØ?

Kontakt oss

KINNARPS NEXT OFFICE®

når fremtidens arbeidsplass skal utformes

Å velge et nytt arbeidsmiljø er mye mer enn et innredningsprosjekt - det er en transformasjon. Det finnes ikke én løsning som passer alle og gir det ideelle kontoret. Den beste løsningen for dere er unik. For å finne den, så må vi analysere de aktuelle lokalene, virksomheten og det digitale miljøet. Det innebærer også å få alle med - ut fra virksomhetens, avdelingens, gruppens og individets behov. Vår unike 5-trinns prosess gir oss mulighet til å utforme den optimale arbeidsplassen for deg og ingen andre. Velkommen till Next Office.

Hvorfor velge konseptet Kinnarps Next Office®?

Fleksible lokaler

Next Office™-konseptet bidrar til at du aldri trenger bygge om eller renovere, bare justere litt ved behov. Helt plutselig er det enkelt å vokse fra 100 til 150 ansatte (eller motsatt) uten å måtte øke eller minske arealet. 

Kreative medarbeidere

Å lage et område utformet for spontane møter, er en utmerket måte å underbygge og støtte kreativiteten på. Tradisjonell innredning vanskeliggjør ofte å skape ny dynamikk og tiltrekke nye mennesker.Next Office™ fungerer forløsnende for kreativitet og innovasjon.

Friske medarbeidere

Fleksible og funksjonelle arbeidsstasjoner som kan tilpasses mange ulike aktiviteter gir en rekke nye ergonomiske fordeler for dere. Når din kolleger har det bra, så forbedres på kulturen og økonomien på arbeidsplassen. 

Sterkt varemerke

Nye vitenskapelige studier viser at design har større påvirkning på oss enn det vi har tidligere trodd. Det finnes en tydelig kobling mellom det å trives i sine omgivelser og å være effektiv. Ved å investere i design, investerer du både i den interne stoltheten og gjør deg attraktiv for nye talenter. 

 • Bærekraftige løsninger
 • Lavere husleie
 • Effektiv utnyttelse
Noen av våre Kinnarps Next Office®-kunder

1

Informere, inspirere & motivere
 • Seminarer
 • Trend rapportter
 • Studiebesøk i utstillinger eller hos kunder
 • Foredrag

2

ANALYSE

 • Workshop
 • Web undersøkelse
 • Beleggningsstudie via app
 • Oppsummering

3

RESULTater/ ANALYSe / VISjON
 • Presentasjon av resultater
 • Samtaler/intervjuer/diskusjoner mellom deg og Kinnarps

4

Presentasjon av innredningsløsning
 • Presentasjon av innredningsløsningen basert på resultater, analyse og visjon. 

5

levering og installasjon
 • Før analyse
 • Levering og montering
 • Etter analyse

1.
Informere, inspirere og motivere

Trinn en er å involvere alle i prosessen ved å informere, inspirere og motivere. Vi arrangerer seminarer basert på våre trendrapporter, de handler om hvordan arbeidslivet forandres, hva som er bakenforliggende og hvordan det påvirker hele virksomheten og oss som individer.

 • Seminarer
 • Trendrapporter
 • Demonstrasjon i våre utstillinger

2. ANALYSE

Vi begynner analysefasen med en workshop. Analysen følges opp med verktøy som identifiserer nyttegrad, flyt, behov og ønsker. I den siste fasen oppsummerer vi alle funn i en rapport, som legges til grunn for den nye løsningen / innredningen.

- Workshop med spill

- Nettbasert undersøkelse

-Forslag til løsninger

- Resultat og oppsummering

- Oppfølging

Vil du vite mer om verktøyene vi bruker i undersøkelsen?

Kontakt oss

3. RESULTAT / ANALYSE OG VISJON

Når vi får informasjon fra deg, går vi grundig gjennom for å identifiere utfordringer og forslag til løsninger. Grunnlaget fra analysen skaper en felles visjon, og underlaget for hva vi gjør videre. Gjennom samtaler med deg og ditt team, legger vi detaljene for deres nye arbeidsplass.

- Presentasjon av resultatet

- Samtale, intervju og diskusjoner mellom dere og Kinnarps

5.
leveranse & montering

Det femte trinnet, levering og montering, er også basert på erfaring, omsorg og en bærekraftig tilnærming. For eksempel bruker vi i stedet for engangsemballasje tepper for å beskytte dine produkter. På denne måten unngår vi tomemballasje, og bevarer miljøet.
Teppene kan brukes om og om igjen.

Klar? Eller ønsker du å vite mer?

Kontakt oss

Vil du se hva en Next Office løsning kan gjøre for din bedrift?

Kontakt oss

Vi er her for deg.
Fra start til slutt.

Ser du etter et bestemt produkt? Interessert i å utforme en løsning spesifikt tilpasset deres behov? Eller bare nysgjerrig på hva vi kan tilby deg? Kontakt oss - vi er her for deg.