FRemtiden LIGGER I VÅRe HeNDER

DET Å  Å SKAPE LØSNINGER TIL GODE ARBEIDSMILJØ SOM ER MED PÅ Å PÅVIRKE VÅR FREMTID, ER UTROLIG INSPIRERENDE FOR OSS. SKOLER ER IKKE BARE DEN STØRSTE ARBEIDSPLASSEN, MEN OGSÅ DEN VIKTIGSTE FOR OSS.

hvoran nyttiggjøre seg 75 års kunnskap

Årtier med praktisk erfaring har lært oss hvor mye våre fysiske omgivelser påvirker arbeidsresultatet. For å skape funksjonell og stimulerende læringsmiljøer, kombinerer vi vår kunnskap om innredning, teknikk og utdanning. Med over 75 års erfaring, designer og utvikler vi ergonomisk sunne og pedagogisk sterke miljøer med fokus på både læreren og elevens trivsel.Smarte, støttende og attraktive løsninger muliggjør vekst  for alle til å nå sitt fulle potensiale. 

Vil du vite hvilken løsning som vil fungere best for din skole?

Kontakt oss

KOMPLETTE LØSNINGER

Vil du se flere av produktene?

Inspirasjon

ULIKE KLASSEROM TIL ULIK LÆRING

Det er mange ulike måter og lære på, og en rekke ulike metoder. For å støtte opp under ulikhetene, har vi skapt en variasjon av læremiljø. Vi har tatt hensyn til både lærere og elever, individ og fellesksap - og funnet møbler som er gir god ergonomi, samt hensyntatt lyd. Totalen gir læringsmiljø som er tilpasset ulike personligheter, ikke omvendt.

OPPBEVARING - ALL PLASS ER GOD PLASS

En skolegang kan være mye mer enn et sted elevene tilfeldig går. Det fungerer i dag også som en møteplass, og hvis vi tenker logistikk, funksjon og møblering - kan man skape dette om til godt punkt for å en god skolehverdag. Robuste skap som er i konstant bruk, kombinert med smart design - gjør det til en lek å organisere sine skoleting.

MEDIATEK - NY TEKNOLOGI TRENGER NY PLASS

Vårt mål er å kombinere det beste av to verdener, Dette gjør vi ved å skape plass for bøker og annet trykket materiell vedsiden av tekniske terminaler. Det er også å finne plass til samtaler og refleksjoner, samt egen plass til både lærere og elever. Hvert enkelt element må skape en gjennomtenkt helhet.

ET "LEVENDE" BIBLIOTEK STIMULERER HJERNEN

Et sted som er mye mer enn til oppbevaring av bøker - biblioteket er sjelen til skolen. Vi har god kunnskap i å forvandle soner og plasser om til områder for læring og refleksjon. Det å inkludere ergonomi, hjelper å støtte oppunder den individuelle studietiden - samtidig som du gjør dette i motiverende og gode læringsmiljø.

LÆRERVÆRELSE - STEDET FOR SAMTALER OG REFLEKSJON

Et rom for rekrasjon og refleksjon. Rommet er meget viktig for skolens ansatte. Hvert minutt her, er med å skape grunnlag til læringsmiljøet og trivsel. Ved å tilby et eget tilpasset design, med komfortable møbler og god lyd - vil disse minuttene brukes riktig.

LÆRERVÆRELSE - ERGONOMI OG SMART OPPBEVARING

Her forbereders forelesning, timer - og lærerer retter prøver og snakker med elever. Et lærerværelse krever løsniger for mange ulike oppgaver iløpet av dagen. Det er viktig å være like gjennomført her som i klasserommet - så tiden til samtaler, rettelser og rekrasjon blir best mulig.

Vil du se flere eksempler fra andre skoler?

Kontakt oss

Vi er her for deg.
Fra start til slutt.

Ser du etter et bestemt produkt? Interessert i å utforme en løsning spesifikt tilpasset deres behov? Eller bare nysgjerrig på hva vi kan tilby deg? Kontakt oss - vi er her for deg.