Plass for dialog/stillerom

Her kan du, alene eller sammen med en kollega, snakke uforstyrret og privat om fortrolige spørsmål eller sensitive temaer. God lydisolering og komfortable møbler skaper en avslappet atmosfære. Tekstiler som kan trekkes for, gjør det mulig å velge om det skal være innsyn i rommet eller ikke.

Se flere plasser for dialog/stillerom