Design

Design handler ikke om designmøbler. Når vi sier design snakker vi om å designe fleksible løsninger for akkurat din arbeidsplass. Et gjennomtenkt arbeidsmiljø sørger for maksimal produktivitet, trivsel og kreativitet. Godt tenkt design er bra for helsen. Gull, ikke sant? Og så gjør det ikke noe at det er lekker design i tillegg. Det handler om å ta utgangspunkt i mennesket og personlige behov og ønsker, og likevel klare å lage en kollektiv løsning som ivaretar enkeltindividet

Les hvordan Kinnarps tenker om design