Fremtidens læremiljøer

Gode tips, nyheter og inspirasjonsbilder

AKTIVE BARN LÆRER BEDRE

Skolen har utviklet seg i flere tiår. I mange tilfeller har imidlertid skolens fysiske utforming sett ut slik den alltid har gjort. Med et godt og gjennomtenkt innemiljø legger vi forholdene til rette for læring. Barn lærer bedre når de ikke sitter helt stille. Vi har samlet mange gode tips når det gjelder riktig innredning, akustikk, ergonomi og samarbeid – og satt dette sammen med produkt nyheter og inspirerende bilder fra flere skoler. 

Les skolebrosjyren her

Origo - vår mest populære skolepult

Origo er en komplett serie skolepulter med fokus på akustikk, ergonomi og fleksibilitet. Alt for å skape et funksjonelt og gjennomtenkt arbeidsmiljø for elever og pedagoger i læremiljøer.

Les origo brosjyren her

Vil du snakke med oss?

Trykk her