Slik får du flere til å sitte i sofaen

Det holder at én person setter seg i sofaen for at andre gjerne opplever at den er opptatt. Det kan bli et problem i for eksempel entreer og korridorer der det er begrenset plass til sittemøbler, men der mange samles for å vente på gjester eller transporttjeneste. Ved å sette mellomarmlener i sofaen blir det naturlig å sette seg der selv om det sitter noen der fra før. Sitteplassene kan brukes av flere, og arealet kan utnyttes mer effektivt.

RELATERTE PRODUKTER

Jackie

Jackie

Jackie

Jackie

Maja table

Maja table

Julia

Julia