Slik får du flere til å sitte i sofaen

Det holder at én person setter seg i sofaen for at andre gjerne opplever at den er opptatt. Det kan bli et problem i for eksempel entreer og korridorer der det er begrenset plass til sittemøbler, men der mange samles for å vente på gjester eller transporttjeneste. Ved å sette mellomarmlener i sofaen blir det naturlig å sette seg der selv om det sitter noen der fra før. Sitteplassene kan brukes av flere, og arealet kan utnyttes mer effektivt.