Positiv distraksjon

Forskningen viser at pleiemiljøer med bestemte egenskaper kan bidra til mindre stress, uro og smerte, noe som kan fremskynde rehabiliteringen og redusere behovet for smertestillende midler gjennom såkalt «positiv distraksjon». Positiv distraksjon kan blant annet skapes ved å tilby utsikt, gjerne til natur, alternativt med grønne vekster i rommet. God kunst er et annet godt eksempel på positiv distraksjon, men utvalget er viktig – kunsten må ikke bidra til å skape uro.