Kantinen, Restaurangen, Cafét

Kantinen/Restaurangen/Cafét er hjertet i virksomheten, og bør ha stor fleksibilitet i møblering og sitteplasser for å styrke det sosiale fellesskapet. Spisebordene må kunne tilpasses eller allerede være tilpasset rullestoler samt brukere med ulike behov, for eksempel personer med operert hofteledd. Stolene må være lette å flytte uten at det oppstår forstyrrende lyder. Stoler som kan henges opp på bordene gjør rommet lett å holde rent. Bygg rom i rommet ved for eksempel å skjerme av med skjermvegger eller planter. Spiserommet preges av god akustikk og minimalt med skramling og støy. Her er lyd, lys og gode dufter ekstra viktig – maten smaker ganske enkelt bedre hvis alle sanser får sitt.
Fokusord
 • Hjertet i virksomheten
  Inkluderende
  Tilpasset hygiene og rengjøring
  Ergonomi
  Fleksible løsninger
  Fleksible sitteplasser
  Akustisk dempet
  Sanselig